BÖLCSESSÉG BIBLIAISKOLA

Örömmel értesítünk mindenkit, hogy október első hetében elindul a Bölcsesség Bibliaiskola első képzése!

Fontos:

A Bölcsesség Bibliaiskola képzése nem azonos a mindenki számára szabadon, ingyenesen elérhető Bibliaórákkal, viszont ezeknek a tartalma jelentős szerepet tölt be az oktatás tartalmában is.

A jelentkezésről és a kedvezményekről lentebb olvashatsz!

Hogyan néz ki az oktatás?

A Bölcsesség Bibliaiskola alapvetően online képzést indít, de akiknek van lehetőségük részt venni a Miskolcon megrendezésre kerülő előadásokon, azok számára részben helyszíni részvétellel, részben online történik az oktatás.

Az oktatás három különálló, de egymásra épülő szemeszterből áll. Az egymás utáni szemeszterekre külön-külön lehet beiratkozni.

A BBI képzés folyamata

Egy fél éves szemeszter nyolc modulból áll, amelyek két hetenként követik egymást (kivéve a harmadik szemesztert, erről külön lesz szó).

Egy kéthetes modul felépítése:

  • 50-60 perces előadás amelynek a megtekintése az első héten történik, mindenkinek a saját időbeosztása szerint;
  • kiegészítő anyag, írásban illetve videón, amelynek felhasználásával még mélyebben megismerkedhet a hallgató az adott tananyaggal;
  • csoportos online konzultációs óra a második héten, a tanultak közös feldolgozásával, átbeszélésével, oktatói összegzéssel illetve kiegészítésekkel, itt lehetőség van kérdések feltevésére, hozzászólásokra (A csoportos konzultáció az oktató által meghatározott lehetséges időpontokból lesz kiválasztva, lehetőség szerint a csoporthoz is igazodva);
  • igény szerint személyes online konzultációt is kérhet a hallgató az oktatótól, erre mindenki modulonként egy alkalommal kap lehetőséget.

A csoportos online konzultációkon nem elvárás a szereplés, mindazáltal minél aktívabb a hallgató ezeken a beszélgetéseken, annál többet tud hasznosítani a tananyagból. Ugyanakkor kérjük, hogy mindenki más számára is tegyétek lehetővé az érdemleges részvételt. Egyfajta “hallgatói közösségként” tud a leghatékonyabban működni a konzultációs óra, a Krisztusi szeretet elvei alapján.

Azoknak, akiknek lehetőségük van a helyszíni előadásokon részt venni, amelyek jelenleg Miskolcon vannak megrendezve, nem szükséges az előadás felvételét megnézni, újra végighallgatni (de természetesen ugyanúgy rendelkezésre áll nekik is).

Jelszóval védett egyéni hallgatói felület

Minden beiratkozott hallgató kap egy saját jelszóval védett egyéni hallgatói felületet a Bölcsesség Bibliaiskola oldalán, ahol az aktuális modulokhoz tartozó információk és linkek lesznek megtalálhatók, és mind az oktató mind a hallgató nyomon tudja követni a tanulmányi mozzanatokat. Itt arra is lesz lehetőség, hogy a hallgató kommunikáljon az oktatóval, visszajelzéseket írjon, írásban kérdéseket tegyen fel, vagy időpontot kérjen a személyes online konzultációs órára, igény szerint.

A szemeszterek

Az 1. szemeszter (Jézus Mester Program) Jézus Krisztus személye és tanításai köré épül, természetesen szervesen kapcsolódva a Biblia további részeihez. Isten Fiát, mint örökkévaló Krisztust, Isten Bölcsességét ismerjük meg és vizsgáljuk a lehető leggazdagabb spirituális növekedés érdekében. Az ismeretszerzés mellett a képzés támogatja a hallgató személyes hitének aktivizálását is a tanulmányi folyamat során – tiszteletben tartva a hallgatók életében az egyéni különbségeket. Az evangélium központi szerepe mellett speciális fókusszal vizsgáljuk Jézus erőteljes tanításait, azokat az igazságokat, amelyek megszabadítják az embereket és lehetővé teszik az Isten részéről az emberek elé tárt életformát.

A 2. szemeszter (Felépítő Program) fajsúlyos célokat szem előtt tartva, a Krisztusban található teljesség felé haladva dolgozza fel a Biblia speciális témakörökre fókuszáló tanításait – mind a személyes Krisztusban élt életünk felépülése, mind az elhívásunk megvalósítása érdekében, illetve a gyülekezetek közösségi életében és szolgálatában; szellemi és gyakorlati szempontokat egyaránt figyelembe véve, a bölcsességben való növekedést támogatva.

A 3. szemeszter (Mentori Program) a Biblia kincseinek a további tanulmányozása mellett, az egyéni elhívás kiteljesedésére fekteti a fő hangsúlyt, akár klasszikus bibliai, gyülekezeti szolgálatokról legyen szó, akár más, speciálisabb, egyedi életcélokról. Ennek a támogatása érdekében központibb szerepet kap a személyes konzultáció, ezzel a fókusszal szerveződik a tanítások egyéni feldolgozása, a csoportos konzultációk és az előadások egyedi időbeosztása is, valamint a hallgató által kitűzött egyedi elhívásbeli célok támogatása.

Beiratkozás és kedvezmények

Minden szemeszterre külön-külön lehet beiratkozni, tehát a képzést az 1. szemeszter programjára beiratkozva lehet elkezdeni. A további szemeszterekre csak az előző elvégzése után lehet jelentkezni.

A jelentkezés után egyeztetünk veled a részletes információkról, és a rád vonatkozó tandíj befizetése után lesz érvényes a beiratkozásod.

Az 1. és a 2. szemeszterben a tandíj modulonként 7000 forint (a 3. szemeszterben ettől eltérő). Ennek a befizetése előre történik a teljes szemeszterre, ami összesen 56.000 forint. A 2022 októberi kezdettel induló első szemeszterre vonatkozó egyszeri különleges kedvezmény: az első modulban ingyenesen lehet részt venni. Tehát minden jelentkező befizetés nélkül is megkapja a hallgatói státuszt, a hozzáférést a személyes hallgatói felülethez, az első modul videó és kiegészítő anyagát, az online csoportos konzultáción részt vehet és kérhet időpontot személyes online konzultációra. Aki előzetesen még nem döntötte el, hogy beiratkozik, ennek a végén még jelentkezhet. Természetesen azok számára is egy modul árával alacsonyabb összegű a szemeszterre fizetendő tandíj, akik már az elején beiratkoznak. Tehát 2022 őszén a befizetendő tandíj összege kivételesen 49.000 forint.

A 2022 őszi első modul idejére “próba hallgatói státuszt” kap a jelentkező, ami automatikusan megszűnik az első modul végén. Ezután azok a hallgatók, akik befizették a tandíjat, folytatólagosan megkapják a rendes hallgatói státuszt. (Akik előzetesen befizetik a tandíjat, rögtön rendes hallgatói státuszt kapnak.)

További kedvezmény házaspároknak

Az egyszerre jelentkező házaspárok mindkét tagja 20% kedvezményben részesül! (A házastársi kedvezmény akkor érvényes, ha mind a ketten beküldik a jelentkezést a képzésre.) A házastársi kapcsolatot a jelentkezési űrlapon külön-külön jelezni kell mindkét félnek.

Technikai feltételek

A szükséges internet elérést és az online oktatáshoz szükséges eszközöket (számítógép vagy okostelefon stb.), a tanulmányi folyamathoz szükséges zavartalan körülményeket, bármilyen egyéb felmerülő költségekkel együtt, a hallgató saját magának biztosítja. Az oktatási anyagokat nem lehet megosztani másokkal, illetve az online konzultáció csak a beiratkozott hallgató számára megtekinthető és hallgatható.

A BBI képzésére jelentkezni az alábbi űrlap kitöltése után a “BEKÜLDÖM A JELENTKEZÉST” gombra kattintva lehet. 

Az űrlap beküldése után felvesszük veled a kapcsolatot az itt megadott email címeden! Kérlek ügyelj a pontos gépelésre – köszönjük!

A tandíjat csak akkor utald át, ha már válaszoltunk a jelentkezésedre és megkaptad tőlünk a hallgatói azonosítódat, mert ezt kell majd feltüntetni a közlemény rovatban!

Jelentkezési határidő: 2022. 10. 09.

Jelentkezés a Bölcsesség Bibliaiskola képzésére

Az itt megadott adataidat kizárólag a Bölcsesség Bibliaiskolán folytatott tanulmányaiddal kapcsolatban használjuk fel, és harmadik félnek nem adjuk át.