BÖLCSESSÉG BIBLIAISKOLA

A Bölcsesség Bibliaiskola

A Bölcsesség Bibliaiskola ötvözi a hagyományos és az újszerű bibliai tanításokat, a Krisztusi teljesség felé haladva a szellemi gazdagodással, a személyes fejlődéssel, az elhivatottságban való kiteljesedéssel – a bölcsességben elmélyülve.


Krisztus a Bölcsesség

A Szentírás megismerteti velünk a legnagyobb titkot: Jézus Krisztus az örökkévaló Bölcsesség. Őáltala teremtette Isten a mindenséget, Ő a Megváltónk és Ő él bennünk hit által. Ennek a forradalmi igazságnak a kiaknázása áll előttünk egy mindennél értékesebb ajtó és út gyanánt, mert Krisztus értelme van bennünk és minden lehetőségünk adott, hogy az ismeretek és a megértés ösvényeit végigjárva, szabadon formálódjunk az Ő csodálatos képmására bölcsességben és szeretetben.


Az alapító

A Bölcsesség Bibliaiskola megálmodója és létrehozója Országh György.

1989 óta jár az Úr útján. A 2000-es években a Logos-Hungary Keresztény Főiskolán tanult és tanított, később a Charis Bibliaiskola tanításaiban is elmélyült, elsősorban fordítóként.

A tanítói talentumát gyülekezetekben és konferenciákon, valamint kiscsoportos környezetben is hasznosította. Jelenleg is tanít, a BBI mellett Miskolcon tart Bibliaórákat, amelyek minden érdeklődő számára nyitottak.